OBAVJEŠTENJE ZA BIRAČE

Broj: 03-101/18

Datum: 22.09.2018. godine

 

Predmet:  Obavještenje za birače

Na osnovu Zaključka Centralne izborne komisije, broj: 05-1-02-3-916-1/18, od 19.09.2018. godine, objavljujemo spisak birača koji su upisani da glasaju putem pošte, kako bi birači mogli provjeriti da li se njihovo ime eventualno nalazi na spisku birača koji glasaju putem pošte.

Pomenuti spisak birača biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Teslić, takođe će biti izložen u prostorijama Opštinske izborne komsije, Teslić i Centru za birački spisak.

Svi birači koji se nađu na biračkom spisku za glasanje putem pošte, a nisu dostavili prijavu za glasanje putem pošte, trebaju da se jave u Centar za birački spisak (Krađorđeva 1A, prostorije iznad biroa za zapošljavanje), radi preduzimanja daljih koraka.

Pomenuti birači imaju pravo da glasaju na biračkom mjestu za glasanje nepotvrđenim – kovertiranim glasačkim listićima.

Predsjednik OIK

Vladimir Vuković

 

GLASANJE POŠTOM (BIRAČKI SPISAK) – 2018

ZAKLJUČAK – CIK BiH