OBAVJEŠTENJE – USMENI INTERVJU ZA JAVNI KONKURS 02-120-50/18

R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-50/18 od 31.10.2018. godine

Broj: 02-120-50/18

Datum: 04.12.2018. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, za radna mjesta od 1. do 7., po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme broj 02-120-50/18 od 31.10.2018. godine obaviće se u ponedjeljak, 10.12.2018. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Hasić Jasmina


R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-50/18 od 31.10.2018. godine

Broj: 02-120-50/18

Datum: 04.12.2018. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, za radno mjesto pod rednim brojem 8., po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme broj 02-120-50/18 od 31.10.2018. godine  obaviće se u petak, 07.12.2018. godine sa početkom u 09:30 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Hasić Jasmina