OBAVJEŠTENJE – PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 03.10.2017. godine stavljena na uvid Konačna Rang lista za dodjelu pet preostalih stanova u drugoj boračkoj zgradi na Rudniku po konkursu objavljenom 25.06.2016. godine.

Rang lista će biti na oglasnim tablama do 18.10.2017. godine  do 15,oo časova i u istom periodu sva lica koja se nalaze na listi imaju pravo uvida u konačnu listu i prateću dokumentaciju vezanu za formiranje liste.

 

Uvid se može izvršiti na oglasnim tablama OBIZ Teslić i OBO Tesliću u vremenu do 18.10.2017. godine.

Predsjednik Komisije
Simaković Radomir