Lokacije biračkih mjesta i broj birača

  T  E  S  L  I  Ć – PREGLED   BIRAČKIH   MJESTA –  
  Broj BM                    Naziv  BM       Lokacije  – OPŠTI IZBORI, 07. OKTOBAR 2018.  Broj birača
074B000 Raseljeni-lično Srednja škola “J. Dučić” Teslić                               41
074B001 Knež Polje-Teslić OŠ “P.P. Njegoš”  Teslić                             590
074B002A Novo Naselje-Teslić Srednja škola “J. Dučić” Teslić                             748
074B002B Novo Naselje-Teslić Srednja škola “J. Dučić” Teslić                             683
074B003 Prometna-Teslić Komunalno preduzeće                             747
074B004 Stadion-Teslić Obdanište-Teslić                             828
074B005 Teslić-trg Kino-Teslić                             908
074B006 Gaj- Teslić Elektrodistribucija-Teslić                             961
074B007 Mala Usora-Teslić OŠ “V.S. Karadžić” – Teslić                             899
074B008A Banja  Vrućica “Kiseljak”-B.Vrućica                             827
074B008B Banja  Vrućica “Kiseljak”-B.Vrućica                             731
074B008C Banja  Vrućica “Kiseljak”-B.Vrućica                             635
074B009 Donja Vrućica Dom-D.Vrućica                             168
074B010 Gornja Vrućica Škola-Gornja Vrućica                             825
074B011 Stenjak Dom-Stenjak                             686
074B012 Rudnik Škola-Rudnik                             436
074B013A Barići Škola-Barići                             807
074B013B Barići Škola-Barići                             592
074B014A Đulići Škola-Đulići                             778
074B014B Đulići Škola-Đulići                             879
074B014C Đulići Škola-Đulići                             859
074B014D Đulići Škola-Đulići                             496
074B015 Vlajići Škola-Vlajići                             600
074B016 Gomjenica Kuća Rahić Hakije, broj: 437                             906
074B017A Gornji Teslić Škola                             674
074B017B Gornji Teslić Škola                             667
074B018 Jasenova Dom-Jasenova                             319
074B019A Donji Buletić Škola-D. Buletić                             660
074B019B Donji Buletić Škola-D. Buletić                             649
074B019C Donji Buletić Škola-D. Buletić                             678
074B020 Gornji-Buletić Škola-G.Buletić                             152
074B021 Pribinić-Centar 1 Škola-Pribinić                             560
074B022 Novo Naselje-Teslić Srednjoškolski centar-Teslić                             921
074B023 Gornja Šnjegotina Škola-G. Šnjegotina                             521
074B024 Parlozi Škola-Parlozi                               67
074B025 Gornje Liplje Škola-G. Liplje                             452
074B026A Kamenica Škola- Kamenica                             544
074B026B Kamenica Škola-Kamenica                             484
074B027 Rajševa Dom- Rajševa                             342
074B028 Komušina Škola- Slatina                             490
074B029A Blatnica Škola-Blatnica                             685
074B029B Blatnica Škola-Blatnica                             669
074B030 Stenjak-B Dom- Stenjak                             496
074B031 Bijelo Bučje-Petkovići Dom-Petkovići                             855
074B032 Donji Ugodnovići Škola- D. Ugodnovići                             471
074B033 Očauš Škola-Očauš                             801
074B034 Kuzmani Škola-Kuzmani                               55
074B035A Mladikovine Škola-Mladikovine                           838
074B035B Mladikovine Škola-Mladikovine                             767
074B036 Bardaci Dom- Bardaci                             320
074B037A Čečava Škola-Čečava                             908
074B037B Čečava Škola-Čečava                             876
074B038 Studenci Dom- Studenci                             385
074B039 Žarkovina Dom- Vrela                             519
074B040 Rastuša Dom-Rastuša                             845
074B041 Ukrinica Škola -Ukrinica                             827
074B042 Gornji Ranković Škola-G.Ranković                             489
074B043 Donji Ranković Škola-D. Ranković                             768
074B044 Gornji Ružević Škola-G. Ružević                             544
074B045A Donji Ružević Dom-D. Ružević                             697
074B045B Donji Ružević Kuća Aličković Alije, broj: 501 – D.Ružević                             659
074B046 Gornja Radnja Dom-G.Radnja                             645
074B047 Osivica Škola-Osivica                             732
074B048 Vitkovci Dom-Vitkovci                             789
074B049 Rudnik-2 Škola-Rudnik                             684
074B050 Pribinić-Centar 2 Škola-Pribinić                             854
074B051 Slatina Škola- Slatina                             484
074B501NNN Odsustvo-nepotvrđeni OŠ “P.P.Njegoš” Teslić                               23
Mobilni T Mobilni tim 1, 2, 3 Đulić, D.Buletić, G.Liplje, Centar…                               96
                                                         UKUPNO BIRAČA:                       42.591     
NAPOMENA ZA BIRAČE:
Prilikom dolaska na biračko mjesto obavezni ste predočiti ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.
Podatke o biračkom mjestu možete provjeriti na telefon: 053/411-532, 053/433-680.
Da li ste registrovani birač i gdje glasate, možete provjeriti slanjem SMS poruke sa svojim JMB na broj: 091 12 12 12.