,

OBAVJEŠTENJE – PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 30.06.2017. godine stavljen na uvid  Prijedlog raspodjele pet preostalih […]

OBAVJEŠTENjE – PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“a.d. DOBOJ, RJ Teslić dana 13.10.2017. godine (petak) izvoditi radove na DV 35 kV Teslić – Blatnica i DV 35 kV Teslić – Klupe. Zbog toga će doći do kratkotrajnih prekida u napajanju el. energijom u naseljima: 1. Buletić, Pribinić, Liplje i Šnjegotina u vremenu od […]

OBAVJEŠTENjE – PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“a.d. DOBOJ, RJ Teslić dana 11.10.2017. godine (srijeda) izvoditi radove na TS 35/10 kV Blatnica. Zbog toga će doći do kratkotrajnih prekida u napajanju el. energijom u naseljima: 1. Kompletno područje Slatine, Blatnice i Očauša u vremenu od 08 – 18 časova. U slučaju loših vremenskih […]

OBAVJEŠTENjE – PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“a.d. DOBOJ, RJ Teslić dana 09.10.2017. godine (ponedeljak) izvoditi radove na DV 35 kV Teslić – Klupe. Zbog toga će doći do prekida u napajanju el. energijom u naseljenim mjestima: – Buletić, Pribinić , Liplje i Šnjegotina u vremenu od 08 – 16 časova. U slučaju […]

OBAVJEŠTENJE – PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 03.10.2017. godine stavljena na uvid Konačna Rang lista za […]

OBAVJEŠTENjE – PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP “ELEKTRO DOBOJ“ a.d. DOBOJ ,RJ Teslić, dana 15.09.2017.godine (petak) izvoditi radove na DV 10 kV Klupe – Šnjegotina i DV 10 kV Teslić – Vodovod. Zbog toga će doći do kratkotrajnih prekida u napajanju el. energijom u naseljima: 1. Šnjegotina u vremenu od 12 – 15 časova […]

OBAVJEŠTENjE – PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“a.d. DOBOJ ,RJ Teslić, dana 08.09.2017.godine (petak) izvoditi radove na DV 10 kV Blatnica – Očauš i DV 10 kV Čečava – Plane. Zbog toga će doći do prekida u napajanju el. energijom u naseljenim mjestima: 1. Očauš u vremenu od 10 – 14 časova 2. […]

OBAVJEŠTENjE – PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“a.d. DOBOJ ,RJ Teslić, dana 29.08.2017.godine (utorak) izvoditi radove na TS 10/04 kV Podjezera. Zbog toga će doći do prekida u napajanju el. energijom u naseljenom mjestu Podjezera u vremenu od 11 -14 časova. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odgađaju i ako dođe do […]

OBAVJEŠTENJE – PREKID U NAPAJANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

OBAVJEŠTENjE PREKID U NAPAJANjU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Obavještavaju se potrošači električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“a.d. DOBOJ ,RJ Teslić, u dane od 07.08. do 11.08.2017.godine (ponedeljak- petak) izvoditi radove na DV 10 k\/ Blatnica – Podjezera. Zbog toga će doći do prekida u napajanju el. energijom u naseljima od Blatnice do Podjezera u vremenu od […]

OBAVJEŠTENJE – PKD “RAD” a.d. Teslić

Broj: 02-15/2017 Datum: 31.07.2017.godine   O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E   Obavještavaju se korisnici gradskog vodovoda iz naselja Ružević koji se snabdijevaju iz rezervoara na „Križu“ da je snabdijevanje otežano zbog skrivenog kvara na vodovodnoj mreži. Mole se korisnici, ukoliko nešto saznaju vezano za pomenuti kvar da isti prijave […]