Produžen JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM osobama sa područja Opštine Teslić

Produžen JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM  osobama za prijavu učešća u programu obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja sa ciljem zapošljavanja na području Opštine Teslić   Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Teslić/Banja Luka u saradnji sa partnerima JU Srednja Škola “Nikola Tesla” Teslić  i preduzećem „ELGRAD“ d.o.o. Teslić upućuje: Javni poziv nezaposlenim osobama sa područja opštine […]

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE BIZNISA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIČKI FOND ZA MLADE“

Broj: 02 – 014 -733/18 Teslić, 15.10.2018. godine Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i  Ugovora o dodjeli granta broj: 02-014-479718 od 18.07.2018. godine zaključenog između Instituta za razvoj mladih KULT Sarajevo i Opštine Teslić, i Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Preduzetničkog fonda za […]

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM osobama za prijavu učešća u programu obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja sa ciljem zapošljavanja na području Opštine Teslić

Mjesto i datum: Teslić, 21.09.2018 god. Predmet: Javni poziv za nezaposlene JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM  osobama za prijavu učešća u programu obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja sa ciljem zapošljavanja na području Opštine Teslić Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Teslić/Banja Luka u saradnji sa partnerima JU Srednja Škola “Nikola Tesla” Teslić  i preduzećem „ELGRAD“ d.o.o. […]

OBAVJEŠTENJE ZA BIRAČE

Broj: 03-101/18 Datum: 22.09.2018. godine   Predmet:  Obavještenje za birače Na osnovu Zaključka Centralne izborne komisije, broj: 05-1-02-3-916-1/18, od 19.09.2018. godine, objavljujemo spisak birača koji su upisani da glasaju putem pošte, kako bi birači mogli provjeriti da li se njihovo ime eventualno nalazi na spisku birača koji glasaju putem pošte. Pomenuti spisak birača biće objavljen […]

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

Broj: 02-120-46/18 Datum: 17.09.2018. godine   Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/17), člana 26. stav […]

JAVNI POZIV BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Pozivaji se svi korisnici budžetskih sredstava opštine Teslić da u pisanom obliku najkasnije do 30.09.2018. godine podnesu budžetski zahtjev za korištenje sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2019. godinu. Zahtjev dosataviti Odjeljenju za finansije opštine Teslić putem pošte ili u šalter sali zdrade opštine Teslić. Budžetski korisnici prema odredbama člana 25. Zakona o budžetskom sistemu […]

OBAVJEŠTENJE – OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj:  03-089/18 Datum: 14.09.2018. Opštinska  izborna  komisija  Teslić,  u skladu  sa instrukcijama Centralne izborne komisije BiH i u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora,  donosi sljedeće: OBAVJEŠTENJE Obavještavamo sve političke subjekte, koji su ovjereni za učešće na Opštim izborima, 2018. godine, na području Osnovne izborne jedinice Teslić, da će […]

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST – CIK

Broj:  03-077/18 Datum: 04.09.2018.   Opštinska  izborna  komisija  Teslić  u skladu  sa  članom  2.17  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01…, 31/16) i članom 4  Uputstva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i članom 22  Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Teslić,  […]

RANG LISTA KORISNICA PROJEKTA UG „BONA FIDE“ TESLIĆ

U okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ koji se finansira sredstvima Evropske unije, a implementiran je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP, na području opštine Teslić se realizuje projekat  Udruženja građana „Bona fide“ Teslić „Program podrške razvoju i promociji preduzetništva na području opštine Teslić“. Projekat ima za cilj promociju i […]

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST – OIK

Broj:  03-064/18 Datum: 14.08.2018.   Opštinska  izborna  komisija  Teslić  u skladu  sa  članom  2.17  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01…, 31/16) i članom 4  Uputstva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini i članom 22  Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Teslić,  […]