Rješenja o imenovanju komisija za Javne konkurse

Broj: 02-111-130/18 Datum: 23.11.2018. godine   Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine […]

MEG Projekat: Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekat opštinskog ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG) objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata registrovanih na području MEG partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz jačanje kapaciteta pružaoca poslovno-razvojnih usluga. Projekat opštinskog ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG) je dio Programa saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (BiH), u domenu  Lokalne […]

3. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Ukoliko ste preduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unapređenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim skupinama, onda Challenge fond predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u realizaciji vaših inovativnih ideja. Iznosi sredstava iz Challenge fonda koji mogu biti dodjeljeni prihvatljivim korisnicima: […]

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata za potrebe ažuriranja Plana kapitalnih investicija opštine Tesli

Broj: 02-014-776/18 Teslić, 5.11.2018. godine   Tim za izradu Strategije razvoja i Plana kapitalnih investicija opštine Teslić   JAVNI POZIV za dostavu prijedloga projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata za potrebe ažuriranja Plana kapitalnih investicija opštine Teslić   Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (savjeti mjesnih zajednica, organizacije civilnog društva, privredni subjekti, javne ustanove i […]

JAVNI OGLAS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-475-72/18 Teslić, 01.11.2018. godine   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta […]

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

Broj: 02-120-50/18 Datum: 31.10.2018. godine   Na osnovu čl. 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 5., 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17) i člana […]

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

Broj: 02-120-49/18 Datum: 22.10.2018. godine   Na osnovu čl. 78. Stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 7. Stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17) i člana 26. […]

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova udruženim sredstvima Opštine Teslić i Instituta za razvoj mladih KULT namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih

Informativna radionica: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova udruženim sredstvima Opštine Teslić i Instituta za razvoj mladih KULT namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih Opština Teslić, mala sala Opštine, 8. novembar 2018. PROGRAM Četvrtak, 8. novembar 2018. 11.45 – 12.00 Dolazak učesnika/ca 12.00 – 12.15 Riječ dobrodošlice i predstavljanje Preduzetničkog fonda za […]

OBAVJEŠTENJE – USMENI INTERVJU

R E P U B L I K A  S R P S K A OPŠTINA TESLIĆ Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-46/18 od 17.09.2018 godine   Broj: 02-120-46/18 Datum: 23.10.2018. godine O B A V J E Š T E NJ E  Usmeni […]

RJEŠENJE o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-46/18

Broj: 02-111-103/18 Datum: 18.10.2018. godine   Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine […]