OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2019-2020. GODINA

Broj: 06-30-7/19 Datum: 20.02.2019. SVIM ZAINTERESOVANIMA PREDMET: OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU AKCIONOG PLANA                        ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD 2019-2020. GODINA U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić doneseniim na sjednici održanoj 27.12.2018.godine, a u vezi Nacrta Akcionog plana zapošljavanja za period 2019-2020. godina, u organizaciji opštinskog Odjeljenja za privredu i poljoprivredu sprovešće se javna rasprava. […]

KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ I AKADEMSKOJ 2018-2019. GODINI

KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ I AKADEMSKOJ 2018-2019. GODINI RJEŠENJE O DODJELI STIPENDIJA U 2019. GODINI

JAVNI OGLAS o prodaji zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-475-25/19 Teslić, 13.02.2019. godine   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta […]

OBAVJEŠTENJE – Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić, po raspisanom Javnom konkursu broj 02-120-71/18 od 21.12.2018. godine

R E P U B L I K A  S R P S K A OPŠTINA TESLIĆ Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić, po raspisanom Javnom konkursu broj 02-120-71/18 od 21.12.2018. godine   Broj: 02-120-71/18 Datum: 05.02.2019. godine   O B A V J E Š T E NJ […]

RJEŠENJE o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-71/18

Broj: 02-111-5/19 Datum: 31.01.2019. godine   Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine […]

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), Načelnik opštine  raspisuje,      J A V N I    O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostorija   Poslovni prostor […]

IZVJEŠTAJ komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za finansiranje biznisa u okviru projekta „Preduzetnički fond za mlade“ i utvrđivanje rang liste  aplikanata

Broj: 02 – 014 -733-1/18 Datum: 29.01.2019. godine   I Z V J E Š T A J  Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za finansiranje biznisa u okviru projekta „Preduzetnički fond za mlade“ i utvrđivanje rang liste  aplikanata   Rješenjem Načelnika opštine Teslić br. 02-111-158/18 od 06.12.2018. godine, imenovana je Komisija u […]

PRELIMINARNA RANG-LISTA КANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠКOLSКOJ I AКADEMSКOJ 2018/19. GODINI

PRELIMINARNA RANG-LISTA КANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠКOLSКOJ I AКADEMSКOJ 2018/19. GODINI (PREUZMI)

OBAVJEŠTENJE – PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 23.01.2019. godine stavljen na uvid prijedlog rang liste po […]

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-475-74/18 Teslić, 18.01.2019. godine   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta […]