FINALNA RANG LISTA ZA IZGRADNJU NOVIH STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

FINALNA RANG LISTA ZA IZGRADNJU NOVIH STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ   Br. Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovno stanje 1 Trivunčević Ljubo Savica Mladikovine 211 6 2 Gotovac Stevo Predrag Donji Očauš 255 4 3 Tešić Dejan Vukovan Ugodnovići 182 3   Napomena: Na rezultate finalne liste aplikanti ne mogu uložiti prigovor. Komisija […]

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

Broj: 16-03/1-2-563-1-4/2018 Banja Luka, 12.04.2018. godine   Na osnovu Plana utroška budžetskih sredstava sa pozicije 416300 – „Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR – Projekat banjske rehabilitacije“, utvrđene Budžetom Republike Srpske za 2018. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 114/17) i Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih […]

JAVNI OGLAS o prodaji  gradskog građevinskog zemljišta, putem  usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-014-216/18 Datum: 12.04.2018. god.   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine […]

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Teslić

Broj: 02-120-34/18 Datum: 28.03.2018. godine   Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/17), člana 26. stav […]

RANG LISTA – FIZIČKA LICA/POLJOPRIVREDNICI – PROJEKAT “PARTNERSTVOM DO NOVIH RADNIH MJESTA”

Datum: 21.03.2018. godine   I Z V J E Š T A J o radu Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda   Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”raspisanog od strane UG „Nešto više“ Sarajevo broj: 35-38/170-ILO-TESLIĆ i utvrđivanju rang-liste podnosioca zahtjeva – fizička lica-poljoprivrednici […]

RANG LISTA – PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNICI – PROJEKAT “PARTNERSTVOM DO NOVIH RADNIH MJESTA”

Datum: 21.03.2018. godine   I Z V J E Š T A J o radu Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda   Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”raspisanog od strane UG „Nešto više“ Sarajevo broj: 35-38/170-ILO-TESLIĆ i utvrđivanju rang-liste podnosioca zahtjeva – privredna društva […]

SPISAK KANDIDATA ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA U 2018. GODINI

Broj:02-67-3/18 Teslić, 19. marta 2018. godine   Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija, imenovana rješenjem načelnika opštine broj: 02-67-1/18, od 10. januara 2018. godine, nakon analize dokumentacije priložene uz prijave na javni konkurs raspisan 16. januara 2018. godine, sačinila je i stavlja na uvid   SPISAK KANDIDATA ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA U 2018. GODINI […]

PRELIMINARNA RANG LISTA ZA IZGRADNJU NOVIH STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

Broj:02-014-39/18 Datum:15.03.2018 Predmet: PROJEKAT OPORAVKA OD POPLAVA   PRELIMINARNA RANG LISTA ZA IZGRADNJU NOVIH STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ Br. Interni br. Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovno stanje Tip objekta 1 TE-0005 Trivunčević Ljubo Savica Mladikovine 211 6 Tip 3 2 TE-0001 Gotovac Stevo Predrag Donji Očauš 255 4 Tip 2 3 TE-0003 […]

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu

Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, na osnovu Člana 133. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i Zaključka o usvajanju  Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 2/18), objavljuje O G L A S o održavanju JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Odluke o […]

JAVNI POZIV za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”

JAVNI POZIV za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta” Međunarodna organizacija rada (ILO) je u februaru 2016. godine započela provedbu novog trogodišnjeg projekta koji finansira EU “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, čiji je cilj poticanje održivog,  partnerski orijentiranog aktivnog tržišta rada na […]