JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-014-91/18 Datum: 12.02.2018. god.   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine […]

OBAVJEŠTENJE – Usklađivanje redova vožnje

Broj: 05- 37-1.27/18 Teslić, 06.02.2018. godine   PREDMET:   Obavještenje   Shodno članu 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić (Sl. Glasnik opštine Teslić broj: 11/09), obavještavamo vas da su počele aktivnosti oko redovnog usklađivanja redova vožnje za 2018. godinu. Zainteresovani prevoznici prijedloge redova vožnje […]

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE U CILJU SAMOZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana upravnog odbora u JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

Broj: 01-111-2/18 Datum: 16.01.2018. godine   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07 i 109/12) i tačke 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za člana UO JU Dječije obdanište „Palčić“ […]

JAVNI KONKURS za dodjelu učeničkih stipendija

Broj: 02 – 67 –  3 /18 Teslić,   16.01.2018. godine   Na osnovu odredbe tačke VII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 9/17) i odredbe tačke I, podtačka 1. alineja 6. i 7. Programa stipendiranja učenika i studenata u akademskoj 2017/18 godini, broj: 02-67-1/18 od 03.01.2018. godine Načelnik opštine Teslić […]

OGLAS o prodaji garaže pribavljanjem pismene ponude

Broj: 02-374-1/18 Dana: 15.01.2018.godine   Na osnovu člana 5. Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža („Službeni glasnik RS“: broj 98/04, 71/10, 30/12 i 67/13), člana 7. stav 1. Uredbe o postupku prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“ broj 100/12), i Odluke Skupštine opštine Teslić („Službeni […]

JAVNI KONKURS za dodjelu studentskih stipendija

Broj: 02-67-1/16 Teslić, 3 januara 2018. godine   Na osnovu odredbe tačke VII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 09/17) i Programa stipendiranja studenata u akademskoj 2017/18. godini, broj: 02-67-1/18, od  03. januara 2018. godine, Načelnik opštine Teslić  r a s p i s u j e   J A […]

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Teslić

Broj: 01-111-154/17 Teslić: 21.12.2017. godine Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), tačke 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 11/17) i člana 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine […]

DRUGI JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

DRUGI JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ   Međunarodna organizacija rada (ILO) je u februaru 2016. godine započela provedbu novog trogodišnjeg projekta koji finansira EU ” Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini ” čiji cilj je poticanje održivog,  […]

IZVJEŠTAJ I RANG LISTA – ILO JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE

Datum: 08.12.2017. godine   I Z V J E Š T A J o radu Komisije za ocjenjivanje pristiglih prijava na javni poziv  nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u cilju zapošljavanja na području opštine Teslić i utvrđivanju konačne rang-liste podnosioca zahtjeva Komisija za ocjenjivanje pristiglih prijava na javni poziv  […]