JAVNI POZIV BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Pozivaji se svi korisnici budžetskih sredstava opštine Teslić da u pisanom obliku najkasnije do 30.09.2018. godine podnesu budžetski zahtjev za korištenje sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2019. godinu.

Zahtjev dosataviti Odjeljenju za finansije opštine Teslić putem pošte ili u šalter sali zdrade opštine Teslić.

Budžetski korisnici prema odredbama člana 25. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske izrađuju budžetski zahtjev u skladu sa Upustvom budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2019. godinu

Napomena: Upustvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta  opštine Teslićć i obrazac zahtjeva za kapitalne investicije dostupni su na web stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com i info-pultu u  zgradi opštine Teslić.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Budžetski kalendar opštine Teslić za 2019. godinu

Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2019. godinu

Zahtjev za kapitalne investicije