U skladu sa zaključkom Skupštine opštine broj: 01-013-136/17, od 28. septembra 2017. godine, Odjeljenje za društvene djelatnosti Opštinske uprave Teslić organizuje

JAVNU RASPRAVU

o Nacrtu odluke o stipendiranju učenika i studenata

  1. Javna rasprava održaće se u petak, 20. oktobra ove godine, u sali za sjednice Skupštine opštine Teslić, sa početkom u 14 časova.
  2. Pozivamo zainteresovane građane da uzmu učešće u raspravi o ovom dokumentu.

U Tesliću, 10.10.2017. godine

Odjeljenje za društvene djelatnosti