Odeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom

Načelnik odjelјenja za inspekcije poslove sa komunalnom policijom
GORAN JOVIĆ
STRUČNA SPREMA: magistar šumarstva
KONTAKTI:
e-mail: [email protected]
fiksni: +387(0)53/410-570
 
nacelnik odjeljenja za inspekcije
 
Odjelјenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom obavlјa inspekcijski nadzor nad primjenom  zakona ,  drugih propisa i opštih akata nad poslovanjem i postupanjem  pravnih lica i građana u oblasti: tržišne inspekcije, inspekcije za hranu, zdrastvene inspekcije, veterinarske inspekcije, polјoprivredne inspekcije, saobraćajne inspekcije, vodne inspekcije, urbanističko-građevinske inspekcije, ekološke inspekcije,  inspekcije rada,  vrše inspekcijski nadzor i u drugim oblastima iz nadležnosti opštine, poslove predlaganja i preduzimanja  mjere u okviru ovlaštenja,  kao i sve druge  poslove i zadatke koji su u vezi sa inspekcijskim nadzorom, u skladu sa zakonom, povjerena opštini. Komunalna policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom odluka organa opštine, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, kao i druge poslove određene Zakonom o komunalnoj policiji, obavlјa i druge poslove za potrebe organa opštine iz djelokruga svog rada koje odredi Načelnik opštine.

U SASTAVU ODJELJENJA DJELUJU:

TRŽIŠNA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019
e-mail: [email protected]

SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019
e-mail: [email protected]

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019
e-mail:

URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019

SANITARNA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019

VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019

VETERINARSKA INSPEKCIJA
telefon: +387(0)65/317-019

KOMUNALNA POLICIJA
telefon: +387(0)65/317-019
e-mail:[email protected]
ОBRASCI ODJELJENJA ZA INSPEKCIJE SA KOMUNALNOM POLICIJOM

 

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik opštine Teslić 2/11)
Izmjene i dopune odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik opštine Teslić 2/13)
Dopune odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik opštine Teslić 4/14)

Sve probleme i neregularnosti iz domena nadležnosti inspekcijskih službi i Komunalne policije opštine Teslić, građani opštine mogu prijaviti na mobilni telefon broj 065/317-019, svakim radnim danom u terminu od 07 do 22 časa i subotom od 7 do 15 časova.