Mjesne zajednice

Zakonom o lokalnoj samoupravi Mjesna zajednica je definisana kao oblik neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, a odredbom Statuta opštine Teslić je određena precizna definicija mjesne zajednice, gdje se ističe da mjesna zajednica predstavlja teritorijalnu i funkcionalnu cjelinu, u kojoj građani zadovoljavaju zajedničke potrebe i interese u različitim sferama, gdje oni posredno utiču na donošenje odluka iz određenih oblasti, kao što su: uređenja naselja,  stanovanja, komunalnih djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, zaštite životne sredine, obrazovanja, kulture, fizičke kulture i druge oblasti koje sami odrede Statutom mjesne zajednice.
U opštini Teslić, kao jedinici lokalne samouprave obrazovano je 49 ( četrdeset devet ) mjesnih zajednica  što je utvrđeno odlukom Skupštine opštine Teslić od 24.04.2013. godine ( Odluka o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine Teslić )