JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA

Naziv institucije :NARODNA BIBLIOTEKA „DANILO KIŠ“
Adresa :ul. Karađorđeva br. 19
Telefon :053/410-760, 410-761, 410-762
Radno vrijeme :od 7:30 do 16 časova, subotom od 8:30 do 12:30 časova
Web site :www.biblioteka-teslic.com
Naziv institucije :DJEČIJE OBDANIŠTE „PALČIĆ“
Adresa :Kninska bb
Telefon :+387(0)53/411-100
Radno vrijeme :
Web site :
Naziv organizacije :JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TESLIĆ
Adresa :Ulica Svetog Save 15
Telefon :+387 (0)53/430 – 058, +387 (0)66/669 – 752
Radno vrijeme :
Email :[email protected]
Web site :www.turistteslic.org
Facebok stranica :https://www.facebook.com/TuristickaOrganizacijaOpstineTeslic
Naziv organizacije :CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Adresa :Svetog Save bb
Telefon :+387 (0)53/430-404
Email :
Web site :
Naziv organizacije :TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA TESLIĆ
Adresa :Petra Bogunovića b.b.
Telefon :123, +387 (0)53 410-870 и +387 (0)53 431-669
Fax :+387 (0)53/431-669
Web site :
Naziv organizacije:DOM ZDRAVLjA “SVETI SAVA” TESLIĆ
Adresa :Marka Pejića bb
Telefon :124 (Hitna služba), +387(0)53/433-710 (centrala)
Web site :http://www.dzteslic.com/
Naziv organizacije :PREDUZEĆE KOMUNALNIH DJELATNOSTI “RAD” a.d. – TESLIĆ
Adresa :Kralja Petra I bb
Telefon :+387 (0)53 431 499
Informacije van radnog vremena:+387 (0)53 /432-923
Web site :http://www.vodovod-teslic.com/
Naziv organizacije :JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “KOMUNALAC” a.d. TESLIĆ
Adresa :Kralja Petra I bb
Telefon :+387 (0)53/431-498; +387 (0)53/430-516
Web site :