Odeljenje za finansije

Načelnik Odjeljenja za finansije
ĐURAĐ TRIVUNOVIĆ
STRUČNA SPREMA: diplomirani ekonomista
KONTAKTI:
E-mail: [email protected]
mobilni: +387(0)65/166-496
fiksni +387(0)53/411-503

Odjelјenje za finansije obavlјa stručne, administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti opštine, koji se odnose na: ostvarivanje politike finansiranja,   pripremanja nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa, praćenje i evidenciju prihoda  i izvršenju rashoda budžeta, pripremanje i izradu rebalansa budžeta,   kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava, praćenja kreditne zaduženosti budžeta,  blagovremeno predlaganje mjera za usklađivanje prihoda i rashoda , naplatu prihoda opštine, trezorsko poslovanje, usklađuju rad Odjelјenja sa zakonskim propisima i drugim aktima,  vrši i druge poslovekoje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima  čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjelјenja.

Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2016. godinu
Budžet opštine Teslić za 2017. godinu
Rebalans budžeta opštine Teslić za 2016. godinu
Budžet opštine Teslić za 2016. godinu
Rebalans budžeta opštine Teslić za 2015. godinu
Budžet opštine Teslić za 2014. godinu
Budžet opštine Teslić za 2013. godinu
Izvještaj o izvršenju budžeta za 2012. godinu
Budžet opštine Teslić za 2012. godinu
Rebalans budžeta opštine Teslić za 2011. godinu
Izvještaj o izvršenju budžeta u 2010. godini
Budžet opštine Teslić za 2011. godinu
Nacrt budžeta opštine Teslić za 2011. godinu
Rebalans budžeta opštine Teslić (2) za 2010. godinu
Rebalans budžeta opštine Teslić za 2010. godinu
BUDŽET OPŠTINE TESLIĆ ZA 2010. GODINU.
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2009. GODINU