Odjeljenje za društvene djelatnosti

Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti 
ŽELJKO PERIŠIĆ
STRUČNA SPREMA: dipl. ing. šumarstva
Kontakti:
e-mail: [email protected]
mobilni: +387(0)65 611-551
fiksni: +387(0)53 431-431

zeljkoperisic predsjednikso
Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši stručne, upravne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti opštine koje se odnose na: predškolsko i školsko vaspitanje, poslove u oblasti fizičke kulture, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, nauke, sporta, poslove saradnje sa vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, omladinskim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama, poslove populacione politike, poslove evidencije i analize strukture stanovništva na području opštine prema potrebama i kriterijumima opštinskih republičkih i državnih organa, organizacija i institucija, poslove praćenja prirodnog priraštaja, statističke i druge poslove koji im se posebnim aktima stave u djelokrug rada, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.