OSIGURANA SREDSTAVA ZA POKRETANJE BIZNISA ZA OKO 100 MLADIH IZ OSAM BH. GRADOVA

Nezaposleni mladi iz osam bosanskohercegovačkih gradova i opština dobit će sredstva za pokretanje vlastitog biznisa kroz Preduzetnički fond za mlade, koji će sa 400.000 KM finansirati Institut za razvoj mladih KULT i jedinice lokalne samouprave. Ugovori između Instituta i jedinica lokalne samouprave koje će biti dio programa Preduzetnički fond za mlade su potpisani, a tokom […]

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata sportskih organizacija iz Budžeta opštine Teslić

Broj: 02-66-6/18 Datum: 13.07.2018. godine Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 4/17) i člana 6, 10, 11 i 12. Pravilnika o uslovima i kriterijima za sufinansiranje programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 2/14), Načelnik opštine Teslić raspisuje J A V N I   […]

OBAVJEŠTENJE – PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 05.07.2018. godine stavljena na uvid lista prioriteta za dodjelu […]

NA URGENCIJU OPŠTINE TESLIĆ J.P. “PUTEVI RS” ASFALTIRAJU 2,5 km REGIONALNOG PUTA PREMA GORNJOJ ŠNJEGOTINI

Nakon brojnih urgencija od strane Opštinske uprave Teslić i apela mještana, prije nekoliko dana stigao je odgovor J.P. “Putevi RS” da je napokon prihvaćen zahtjev Opštinske uprave i mještana da se preduzmu mjere na održavanju regionalnog puta Košćuk-Lađevac koji preko Šnjegotine povezuje Teslić i Banjaluku, te da će biti asfaltirano 2,5 kilometara ovog puta od […]

Obavještenje o isticanju liste prioriteta

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ   OBAVJEŠTENJE   Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama  Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 05.07.2018. godine stavljena na uvid lista prioriteta za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva u […]

ODLUKA o produženju roka za dostavu prijava na Javni poziv poslodavcima za korištenje sredstava MEG Projekta za javnu grant šemu podsticaja koji se sufinansira sredsvima iz budžeta opštine Teslić

Broj: 02-014-366-1/18 Datum: 02.07.2018.godine   Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 10. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava MEG projekta za javnu grant šemu podsticaja privredi koji se sufinansira sredstvima budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić,  donosi O D L U K U o produženju […]

JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA ZASNIVANJE I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE KOJA SE SUFINANSIRA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ

Broj: 02-014-437/18 Teslić, 02.07.2018. godine   Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 14. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku povećanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje koja se finansiraju  sredstvima budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić, raspisuje:   JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA […]

JAVNI OGLAS o davanju u zakup građevinskog zemljišta na lokalitetu Barića, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-014-285/18 Datum: 27.06.2018. god.   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta […]

OBAVJEŠTENJE – PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ   O B A V J E Š T E NJ E   Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 25.06.2018. godine stavljena na uvid Rang lista za dodjelu […]

OBAVJEŠTENJE – Usmeni intervju

R E P U B L I K A  S R P S K A OPŠTINA TESLIĆ Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-35/18 od 02.04.2018 godine   Broj: 02-120-35/18 Datum: 21.06.2018. godine   O B A V J E Š T E NJ E […]